Skip to main content

Politică de confidențialitate

Vă mulțumim că vizitați acest website. Sperăm că veți fi încântat să aflați mai multe despre TECHNIQ CURENT TARE S.R.L. și serviciile noastre.

Prin această Politică de Confidențialitate ne angajăm să furnizăm utilizatorilor informații clare și complete despre datele pe care le colectăm prin intermediul domeniului web www.techniq.rowww.barecapsulate.ro și despre modul în care aceste date sunt stocate și folosite de către Societatea noastră, dar și de către partenerii noștri. Politica de Confidențialitate explică, de asemenea, modul în care utilizatorul poate gestiona preferințele legate de navigarea pe internet și politica de cookies. De asemenea, vă informam și asupra drepturilor pe care le aveți în prelucrarea datelor Dumneavoastră personale.

TECHNIQ CURENT TARE S.R.L. respectă dreptul la intimitate al persoanelor care vizitează site-ul nostru și comunică cu noi pe cale electronică. Am dezvoltat astfel această Politică de Confidențialitate cu scopul de a vă informa asupra modului în care www.techniq.rowww.barecapsulate.ro colectează, folosește și procesează informațiile cu caracter personal.

Prin folosirea acestui site, sunteți de acord cu practicile descrise în această Politică de Confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați acest site. Ne rezervăm dreptul de a face modificări la această Politică de Confidențialitate în orice moment. Orice modificări vor fi postate în această Politică de Confidențialitate, iar modificările se vor aplica pentru activități și informații colectate ulterior publicării. Vă încurajăm să revedeți periodic această Politică de Confidențialitate pentru a vă asigura ca sunteți informați cu privire la orice schimbări și la modul în care informațiile pot fi utilizate.

Politica de Confidențialitate

Atunci când vizitați site-ul www.techniq.rowww.barecapsulate.ro sau când apelați la serviciile noastre, ne încredințați informațiile Dvs. cu caracter personal. Scopul acestei Politici de Confidențialitate este să vă arate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile Dvs. personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță.

Prin navigarea pe site-ul www.techniq.rowww.barecapsulate.ro sau prin contactarea noastră, declarați că ați fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document denumit Politica de Confidențialitate. De asemenea este esențială și este obligatorie citirea și a Termenilor și Condițiilor existente pe site-ul www.techniq.rowww.barecapsulate.ro.

Definiții termeni

www.techniq.rowww.barecapsulate.ro (sau site-ul) este un site de prezentare al TECHNIQ CURENT TARE S.R.L., cu sediul în București, Calea Rahovei Nr. 266-268, Sector 5, Corp 3, Etaj 1, axele A-B1/2, stâlpii 10-12, camera 10, înregistrată la ORC București sub nr. J40/19907/2008, CUI: 24789158.

Site-ul este deținut și administrat de TECHNIQ CURENT TARE S.R.L..

Potrivit Regulamentului (UE) 679/ 2016 (aplicabil la nivelul UE din 25 mai 2018), privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, date cu caracter personal, în sensul GDPR, înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

TECHNIQ CURENT TARE S.R.L. poate schimba această Politică de Confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificarea utilizatorilor, pe care o vom realiza prin afișare pe site și / sau notificare prin e-mail.

Întrebări și solicitări

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor Dvs. personale sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem, va puteți adresa persoanei de contact cu protecția datelor la nivelul TECHNIQ CURENT TARE S.R.L., la adresa de e-mail: info@techniq.ro, sau la numărul de telefon: +40 213 275 486. De asemenea aveți opțiunea să depuneți cererea personal sau prin poștă / curier la adresa din București, Calea Rahovei Nr. 266-268, Sector 5, Corp 3, Etaj 1, axele A-B1/2, stâlpii 10-12, camera 10.

Date cu caracter personal colectate

 1. Informațiile pe care ni le furnizați voluntar

Când utilizați formularele de pe site, când ne contactați prin telefon, prin e-mail, ne dați în mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm. Aceste informații includ numele complet, adresa de e-mail, adresa Dvs. (stradă, număr, cod poștal) și numărul de telefon. De asemenea, când vă abonați la newsletter ne dați în mod voluntar adresa de e-mail. Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau transferăm informații către terți.

 1. Informații pe care le colectăm automat

Când navigați pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita Dvs. pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În privința datelor pe care ni le oferiți voluntar prin completarea și trimiterea formularelor sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este luarea unor măsuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui Contract (art. 5, alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui Contract (art. 6, alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul Dvs. nu este necesar în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui Contract, îndeplinirea unei obligații legale sau în interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, vă dați în mod valabil consimțământul asupra prelucrării. Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi, în următoarele scopuri:

 • pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui Contract;
 • pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;
 • pentru activități de marketing, însă numai în situația în care v-ați dat consimțământul în prealabil;
 • pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim, atât în mod direct cât și prin colaboratorii noștri.

Dezvăluirea și transmiterea informațiilor cu caracter personal

Nu vom dezvălui informațiile Dvs. către terțe părți neautorizate, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora. Totuși, este posibil să dezvăluim informațiile Dvs. către următoarele entități:

 • Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile Dvs. unor terțe părți care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută în contabilitate, facturare sau care trimit e-mailuri în numele nostru. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile Dvs. în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
 • Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice, pentru a ne conforma Legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre judecătorească);
 • Altor părți, cu consimțământul Dvs. prealabil sau în baza instrucțiunile Dvs.. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, este posibil să transmitem informațiile terților cărora Dvs. consimțiți sau solicitați în mod expres să efectuăm o asemenea dezvăluire.

În prezent, transferăm datele Dvs. către următoarele state din afara Uniunii Europene, doar pentru a asigura prestarea serviciului contractat: Turcia. Prin contractarea serviciului se va accepta implicit acest transfer, fiind o condiție sine qua non. Dacă vom schimba politica, vă vom informa în mod corespunzător și vă vom prezenta garanțiile aferente solicitându-vă consimțământul.

Drepturile persoanelor vizate

 1. Dreptul de retragere a consimțământului. În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa de e-mail: info@techniq.ro, cu subiectul retragere consimțământ sau prin completarea formularului aferent la sediul nostru.
 2. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Potrivit Regulamentului GDPR, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28 -30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau de a se adresa justiției (art. 79).
 3. Dreptul de a adresa justiției.
 4. Dreptul de acces. Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.
 5. Dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele Dvs. personale din cauza identificatorilor pe care le furnizați în solicitarea Dvs.. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizați numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării Dvs., cu excepția cazului în care ne furnizați informații suplimentare care să permită identificarea. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 6. Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat). În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.
 7. Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

– contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

– prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

– nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor Dvs..

 1. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

– prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9, alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un Contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

– prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 1. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Nu aveți acest drept în cazul în care decizia:

– este necesară pentru încheierea sau executarea unui Contract între Dvs. și un operator de date;

– este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

– are la baza consimțământul Dvs. explicit.

Pentru toate drepturile sau nelămuririle pe care acestea le atrage vă rugam să vă adresați printr-un e-mail prima dată la TECHNIQ CURENT TARE S.R.L., la adresa de e-mail info@techniq.ro, pentru a primi toate informațiile necesare.

Securitatea datelor Dumneavoastră

Am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

 • Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecție a datelor cu caracter personal, cu respectarea legislației protecției datelor personale.
 • Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele Dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.
 • Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la Salariați, colaboratori și alte persoane care au nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu se conformează politicilor privind protecția datelor Dvs. și ale altor persoane.
 • Măsuri tehnice specifice. Utilizăm tehnologii care să asigure clienții noștri și alte persoane că securitatea datelor lor este protejată. Pentru a vă proteja securitatea datelor, vă recomandăm să nu folosiți stații de lucru publice (nesecurizate) sau stații cu acces multiplu și de asemenea să nu înmânați altor persoane documentul în format hârtie pe care sunt înscrise datele sau parolele Dvs..
 • Back-up-uri și audituri de securitate. Realizăm arhive (back-up-uri) constante, pe care le păstrăm securizat. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor Dvs. sunt securizate și actualizate pentru a proteja datele. De asemenea, desfășurăm, la intervale de timp regulate, audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților noștri și ale altor persoane.
 • Asigurarea exactității datelor Dumneavoastră. Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmați exactitatea și / sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la Dvs. pe care le prelucrăm.
 • Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant Salariații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Anonimizarea datelor. Respectând legea, anonimizăm / pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu se poată identifica persoanele la care acestea se referă.
 • Controlul furnizorilor noștri de servicii. Introducem în Contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alți operatori – operatori asociați) clauze pentru asigurarea protecției datelor pe care le prelucrăm, în conformitate cu ce impune Legea.

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm să ne scrieți la info@techniq.ro.

Vă mulțumim că folosiți serviciile TECHNIQ CURENT TARE S.R.L..

Prezenta Politică de Confidențialitate se completează cu Termenii și condițiile website-ului.